Vitajte na našej domovskej webovej stránke

Spoločnost Centire Research s.r.o. pôsobí na našom trhu od roku 1994.

Tím špecialistov Centire Research vyvíja softvérové systémy a poskytuje služby v oblasti informačných technológií. Naším spoločným cieľom je poskytnúť klientovi také riešenie, ktoré uľahčí, zrýchli, sprehľadní a zefektívni činnosti spoločnosti podporované informačnými a komunikačnými technológiami (IKT).

Výskumná činnosť

Venujeme sa najmä výskumu a vývoju v oblasti informačných technológií a automatizácie procesov v organizáciách. Naše výskumno-vývojové aktivity realizujeme predovšetkým v súpolupráci s akademickou sférou.